Ба «Ахборком»

Ба «Ахборком»

Ба њангомасозони «Ахборком»,

Зи моњу ситора, зи Роѓун салом.

 

Кунун чархи Роѓун ба чархи фалак,

Њамовоз гардид, дењ аз ин дарак.

 

Ба олам расонї агар ин хабар,

Ба њангомасозї шавї мўътабар.

 

Зи њарфи дурўѓу зи алфози каљ,

Бипарњез ту, то нагарди  фалаљ.

 

Зи нуру зи Роѓун башорат бидењ,

Ба зулматхабарњо дигар дил манењ.

 

Бигў аз иноят ба гўши замон,

Ба тољик райъаш бувад мисли љон.