Кафедраи фанҳои гуманитарӣ

 

САИДОВ АМИРҲАМЗА ИБРОҲИМОВИЧ             

 И.в мудири кафедраи  фанҳои гуманитарӣ

Санаи таваллуд 13.10.1996 Ҷумҳурии Тоҷикистон

Teл: (+992) 905.25.96.96

Суроға: н. Данғара, кӯчаи Н. Қарабоев №16

 

 

 

ТАЪРИХИ ТАЪСИСЁБИИ КАФЕДРА

Фаъолияти кафедра дар соли таҳсили 2005-2024

1.1.Кафедраи фанҳои гуманитарӣ, идораи минтақавӣ ва сайёҳӣ таърихи 19 сола дошта, дар тули солҳои фаъолият борҳо тағйири ном карда, аз соли 2005 то соли 2013 ҳамчун кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ номгузорӣ шуда, ҳамчун кафедраи умумидонишгоҳӣ дар Филиали Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо Шоҳтемур дар ноҳияи Данғара таксис дода шудааст.

 

Кафедра дар тули 19 соли фаъолияташ бо номҳои зерин дар сохтори донишгоҳ фаъолият намудааст:

1.Кафедраи умумидонишгоҳии фанҳои ҷамъиятӣ, солҳои 2005-2013;

2.Кафедраи умумидонишгоҳии сиёсатшиносӣ ва фалсафа, солҳои 2013-2016;

3.Кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва рушди шахсият, солҳои 2016 – 2017 дар назди факултети муҳандисӣ ва технологияҳои нави истеҳсолӣ;

4.Кафедраи фанҳои гуманитарӣ, идораи минтақавӣ ва сайёҳӣ аз сентябри соли 2018 то 2021 дар назди факултети идораи давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва рушди сайёҳӣ.

    Аз солҳои аввали таъсисёбӣ устодони дерин роҳбарии кафедраро бар ӯҳда доштаанд, ки дар рушди аъолияти кафедра саҳми бориз (намоён) гузоштаанд:

1.Мирзоев Абдураҳим н.и.п., дотсент солҳои 2006 – 2010 мудири кафедра;

2.Абдуназаров Хушбахт д.и.т., профессор солҳои 2010-2013 мудири кафедра;

3.Ниёзов С.О., н.и.с., дотсент, аз августи соли 2013 то декабри соли 2013 мудири кафедра;

4.Солиев Б.Х., саромӯзгор аз феврали соли 2014 то августи соли 2017 мудири кафедра;

5.Розиқов Б.Х., н.и.ф. аз январи соли 2018 то марти соли 2018 мудири кафедра;

6.Мирзоев Абдураҳим н.и.п., дотсент аз марти соли 2018 то октябри соли 2018 мудири кафедра;

7.Темурзода Музафар н.и.п., дотсент аз ноябри соли 2018 то марти соли 2019 мудири кафедра;

8.Пирхонова Қ., саромӯзгор аз сентябри соли 2019 то ноябри соли 2019 мудири кафедра;

9.Азизов К.Ҷ., аз январи соли 2020 то иҷрокунандаи мудири кафедра;

10. Муллоботур Муллобаҳодур 31 октябрӣ соли 2022 то 30 апрели соли 2022 мудири кафедра.

11. Тиллозода А.А. аз 1-уми майи соли 2022 то моҳи августи соли 2023 иҷрокунандаи мудири кафедра.

 

12. Саидов А.И. аз 1-уми сентябри соли 2023 то инҷониб  иҷрокунандаи мудири кафедра.

 

МавзӮъҳои илмӢ-таҳқиқотии устодони кафедра

Омӯзгор

Мавзӯи илмӣ – таҳқиқотӣ

Роҳбари илмӣ

1

Азизов Комил

Фалсафаи ифтихори миллӣ ва давлатдорӣ дар “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ

д.и.с., профессор Комилов Р.С.

2

Аркомиддинзода Шамсиддин

Таъсири табиат ба муҳити шахс дар таълимоти Ибни Халдун

д.и.ф., профессор Идиев Хайриддин

3

Муллоботур М

Экстремизми диннӣ: моҳият ва хусусиятҳои он дар шароити имрӯза ва роҳҳои мубоориза бо он

н.и.ф., дотсент Маҳмадизода Н.Д.

4

Тиллозода А.А.

Таърихи саноати Тоҷикистон дар солҳои 1990-2010

д.и.т., дотсент

Муллоҷонов Асаддулло

5

Шарипов А.Ҳ.

Мафҳуми саодат дар таълимоти фалсафии Арасту ва Мавлоно Ҷалоллиддини Балхӣ(Румӣ) таҳлили муқоисавӣ.

Д.и.ф., профессор Маҳмадҷонова Муҳиба Талаҷоновна

 

Рӯихати

мақола ва монографияҳое, ки  аз ҷониби омӯзгорони кафедра дар тӯли солҳои 2015-2019 ба нашр расонида шудааст.

 

Номгӯи маводҳо

Маълумот дар бораи чоп

Муаллифон

1

Барномаи таълимӣ (Методичка) аз фанни фарҳангшиносӣ

Бо қарори ШИМ и Донишгоҳи давлатии Данғара аз 28.03.2016 чоп шудааст.

Азизов К.Ҷ., Солиев Б.Х.

2

Дастури таълимӣ - методӣ дар “Анъана ва маросимҳои мардумӣ дар рушди фарҳанги миллӣ”

Бо қарори ШИМ и Донишгоҳи давлатии Данғара аз 27.03.2017 чоп шудааст.

Розиқов Б., Азизов К.Ҷ., Тиллоев А.А.

3

“Тероризми байналмиллалӣ ва ифротгароии исломӣ”

 

 

 

4

Китоби Фарҳангшиносӣ.

 

Барои муҳокима ва тасдиқ ба ШИМ ВМИҶТ барои муҳокима супорида шудааст.

Ҳасанов Ш.Қ., Розиқов Б., Азизов К.Ҷ., Азизов А.Ҷ.

5

«Таъсири манфии глобализатсия ба инсон ва њифзи муњити зисти ў»

Конференсияи байналмиллалї рўзњои 27-28-уми ноябри соли 2014, дар мавзўи «Мушкилоти экологї ва истифодаи оќилонаи сарватњои табиї». Данғара-2014.

Азизов К.Ҷ., Халилов Б.

6

«Назаре ба иди Мењргон»

Донишварз, №7(12) 07.10.2014

Азизов К.Ҷ.

7

«Наврўз эњёгари фарњанги миллї».

Донишварз, №3 (18) 30.03.2015.

Азизов К.Ҷ.

8

«Низоми кредитї ва раванди истифодаи он дар љараёни таълим».

Донишварз, №4 (19) 03.05.2015.

Азизов К.Ҷ., Раҳимов А.

9

«Миёни иѓвогарону мусалмонон фарќ бояд гузошт».

Донишварз-2015.

 

10

«Оилаи солим омили муњими љомеа».

 

 

 

11

Мақолаи илмӣ: «Масъаллаи таърихиву фалсафавии љанг ва сулњ» дар шоҳномаи А.Фирдавсӣ

Маводи конфронси ҷумҳуриявӣ бахшида ба 700-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї, 24-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва 70-солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї.  Данғара- 2015.

Азизов К.Ҷ.

12

Мақолаи илмӣ: «Иду маросимњо њамчун омили инкишофи худшиносии миллї».

Маводи конфронси ҷумҳуриявӣ бахшида ба 700-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї, 24-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва 70-солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї.

Дангара- 2015с.

Азизов К.Ҷ.

13

Маколаи илмӣ: «Тањсилот ва масъалањои асосии шуѓли љавонон дар шароити имрўза»

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо»Дангара- 2015с.

Азизизов К.Ҷ.

14

Глобализатсия ва инкишои ҳаракатҳои диннӣ дар Осиёи Марказӣ

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо»Дангара- 2015с.

Солиев Б.Х

15

Равандҳои глобализатсионӣ ва самтҳои асосии инкишофи давлатҳои миллӣ

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо»Дангара- 2015с.

Солиев Б.Х.

16

Ххусусиятҳои инкишофи исломи сиёсӣ дар Осиёи Марказӣ

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо»Дангара- 2015с.

Солиев Б.Х.

17

Глобализатсия ва ояндаи давлатҳои миллӣ

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо»Дангара- 2015с.

Солиев Б.Х.

 

18

Мақолаи илмӣ: «Глобализатсия ва фарњанги миллї дар шароити имрўза»

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо».

Данѓара-2015с.

Азизов К.Ҷ.

 

19

Заминаҳои сиёсию таърихии пайдоиши миллатҳо

Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявї дар мавзўи «Илм ва тањсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоњо».

Данѓара-2015с.

Сафаров М.

 

20

Мақолаи илмӣ: «Ифтихори ватандорї дар «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї»

Маводи конференсияи Љумњурияви бахшида ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «соли Рушди нерўи зењнї». Данѓара-2016.

Азизов К.Ҷ.

21

«Оилаи солим омили муњими љомеа».

Донишварз-2016.

Азизов К.Ҷ.

 

22

Мақолаи илмӣ: «Аќидањои иљтимої-фалсафии Муњаммад Ѓазолї»

Маводи конференсияи Љумњуриявӣ илмию назариявии њайати устодону кормандон ва аспирантону донишљўён бахшида ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љ.Т» ва «соли Рушди нерўи зењнї». Данѓара-2016.

Азизов К.Ҷ.

 

23

«Ифтихори ватандорї дар «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї»

Маводи конференсияи Љумњурияви бахшида ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «соли Рушди нерўи зењнї». Данѓара-2016.

Азизов К.Ҷ.

 

24

«Аќидањои иљтимої-фалсафии Муњаммад Ѓазолї»

Маводи конференсияи Љумњуриявӣ илмию назариявии њайати устодону кормандон ва аспирантону донишљўён бахшида ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љ.Т» ва «соли Рушди нерўи зењнї». Данѓара-2016.

Азизов К.Ҷ.

 

25

«Инъикоси Наврўз дар сарчашмањо»

Маводи конференсияи Љумњуриявии илмию назариявии њайати устодону кормандон ва аспирантону донишљўён бахшида ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љ.Т» ва «соли Рушди нерўи зењнї». Данѓара-2016.

Азизов К.Ҷ., Авлиёқуллов Суҳроб

 

26

«Вањдати миллї: омили асосии рушд ва инкишоф дар шароити соҳибистиқлолӣ»

Маводи конференсияи Љумњуриявии илмию назариявии њайати устодону кормандон ва аспирантону донишљўён бахшида ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љ.Т» ва «соли Рушди нерўи зењнї». Данѓара-2016.

Азизов К.,Ҷ.

27

«Сарчашмањои асосии љанг аз ни гоњи Фирдавсї»

Редакции научного журнала «Вестник Таджикского национального университета» (ISSN2074-1847) и будут о опубликованы в №3/4 стр. №3/5 стр. 148- 153 за 2017 год

Азизов К.,Ҷ.

28

«Государство и общество в философских воззрениях Фирдавси»

Редакции научного журнала «Вестник Таджикского национального университета» (ISSN2074-1847) и будут о опубликованы в №3/4 стр. 123-127 за 2017 год.

Азизов К.,Ҷ.

29

Тоҷикистон – минтақаи туризми экологӣ

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С.

30

Турист ҳамчун субъекти туризм

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С., Қурбонов Б.

31

Нақши сарватҳои табиии Тоҷикистон дар ташаккули иқтисодиёти миллӣ

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С.

32

Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мансабдорон

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С.

 

33

Таъсири муҳити табиат ба шахсияти инсон аз нигоҳи Ибни Халдун

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Асомуддинов Ш.

 

34

Ташвиқ ва танбеҳ дар таълиму тарбият

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Асомуддинов Ш.

 

35

Хусусиятҳои давлат аз нигоҳи Ибни Халдун

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Асомуддинов Ш.

 

36

Тоҷикистон – минтақаи туризми экологӣ

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С.

 

37

Турист ҳамчун субъекти туризм

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С., Қурбонов Б.

38

Нақши сарватҳои табиии Тоҷикистон дар ташаккули иқтисодиёти миллӣ

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С., Қурбонов Б.

39

Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мансабдорон

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Маҳмадиев Р.С., Қурбонов Б.

40

Элитаи сиёсӣ: роҳҳо ва воситаҳои асосии ташаккул ва рушд

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Саидзода Д., Тиллоев А.А.

 

41

Инкишофи саноатикунонӣ дар Тоҷикистони муосир

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Тиллоев А.А.

42

Инкишофи фарҳанги миллӣ дар шароити модернизатсияи ҷамъиятӣ

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Тиллоев А.А.

 

43

“Инкишофи фарҳанги миллӣ дар шароити модернизатсияи ҷамъиятӣ”

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017.

Азизов К.Ҷ., Тиллоев А.А.

 

44

“Глобализатсия ва таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ ба инсоният”

Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон  ва аспирантону донишҷӯён баҳшида  ба “20- солагии ваҳдати миллӣ” 17-22 апрели соли 2017, саҳ-184-188.

Азизов К.Ҷ.

 

 

45

 

«Моҳият, махсусият  ва омилҳои сар задани тероризм» 

Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, аспирантон, магистрантону унвонҷӯён ва донишҷӯён бахшида ба 27- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018- рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, рӯзҳои 27- 30- юми апрели соли 2018, саҳ-218-225

 

 

 

Азизов К.Ҷ.

 

46

 

 

“Ифтихори ватандорӣ дар ақидаҳои фалсафавии Абулқосим Фирдавсӣ”

Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, аспирантон, магистрантону унвонҷӯён ва донишҷӯён бахшида ба 27- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018- рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, рӯзҳои 27- 30- юми апрели соли 2018, саҳ- 584-587

 

 

Азизов К.Ҷ.

 

 

 

47

“Ақидаҳои иҷтимоӣ-фалсафии Абӯалӣ ибни Сино”

Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи умумидонишгоҳии илмию амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, аспирантон, магистрантону унвонҷӯён ва донишҷӯён бахшида ба 27- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018- рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, рӯзҳои 27- 30- юми апрели соли 2018, саҳ- 592-601

 

 

48

 

“Фалсафаи об”

Маводи конференсияи илмию назариявӣ дар мавзӯи рушди илмҳои табиию техникӣ аз нигоҳи расидан ба ҳадафҳои “Об барои рушди устувор-2018-2028” 25 апрели соли 2018 саҳ- 57-62

Азизов К.Ҷ., Абдулов Сулаймон Д.П.Т. ба номи М.Осимӣ

 

49

 

“Ҳифз ва истифодаи кулли сарез”

Маводи конференсияи илмию назариявӣ дар мавзӯи рушди илмҳои табиию техникӣ аз нигоҳи расидан ба ҳадафҳои “Об барои рушди устувор-2018-2028” 25 апрели соли 2018 саҳ -86-90.

Азизов К.Ҷ., донишҷӯён Абдуллозода  С.И., Қуватова А.Ғ.

 

50

“Таъғирёбии иқлим ва масолили глобалии экологӣ”

Маводи конференсияи илмию назариявӣ дар мавзӯи рушди илмҳои табиию техникӣ аз нигоҳи расидан ба ҳадафҳои “Об барои рушди устувор-2018-2028” 25 апрели соли 2018 саҳ -90-94.

Азизов К.Ҷ., Қуватова А.

51

Таъмини сулҳ ва амният дар “Шоҳнома”

Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ISSN2074-1847) 2018/ №9 саҳ. 205- 208 соли 2018

Азизов К.Ҷ.

 

52

Моҳият ва хусусиятҳои аслии хушунатомези тероризм

Маҷмӯи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ– назариявӣ дар мавзӯи “Тероризм ҳамчун омили таҳдидкунандаи пойдории давлатҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ”. – Душанбе: «Промэкспо», 2019. – 376с.

Азизов К.Ҷ., Раҳмонов Р.

 

53

Таҳдиди тероризм ба фарҳанги миллӣ

Маҷмӯи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ– назариявӣ дар мавзӯи “Тероризм ҳамчун омили таҳдидкунандаи пойдории давлатҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ”. Саҳифаҳои 365-372. – Душанбе: «Промэкспо», 2019. – 376с.

Азизов К.Ҷ.

 

55

Таъсири интернет ба ривоҷи маданияти ҳуқуқии наврасон

Маҷмӯаи мақолаҳои семинари илмӣ – назариявӣ дар мавзӯи “Нақши ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва рушди деҳоти Тоҷикистон” сащифащои 110 – 116., 23-юми майи соли 2019. – Душанбе: «Промэкспо», 2019. – 228с.

Азизов К.Ҷ.

56

“ИГИЛ-террористическая группировка”

Находится в производстве редакции научного журнала “Молодой ученый”  и будет опубликована в №1 стр.

Ҳасанов М., Шерназаров Д., Умаров А.С.

57

Роҳи ташаккулӣ ҷаҳонбинии ҷавонон дар шароитиимрӯзаи ҷаҳонишавӣ

Дар маҷмуи мақолаҳои семинари илмию назарявӣ дар мавзӯи “ Нақши ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва рушду деҳоти Тоҷикистон”. 23-юми май солӣ 2019

Тиллозода А.А.

 

58

Терроризм ҳамчун омили таҳдидкунанадаи пойдории давлатҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ

Конфересияи Ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати пофессорон омӯзгорон, аспирантон, магистрону унвонҷӯён ва донишҷӯён бахшида ба 28-солагии истиқлолияти давлатии ҶТ

Шерназаров Д.

 

59

Сабабҳо, омилҳо ва хатарҳои ифротгароии динӣ дар замони муосир

Конфересияи Ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати пофессорон омӯзгорон, аспирантон, магистрону унвонҷӯён ва донишҷӯён бахшида ба 28-солагии истиқлолияти давлатии ҶТ

Умаров А.С

60

Баҳисобгирии хоҷагӣ дар асрҳои миёна

Паёми Донишгоҳи давлатии Данғара

Умаров А.С

61

Асоси назариявии фаолиятӣ аудиторӣ

Паёми Донишгоҳи давлатии Данғара

Умаров А.С

62

Рушди соҳаи чорводорӣ ва мушкилотҳои он дар шароити ҳозира

Паёми Донишгоҳи давлатии Данғара

Умаров А.С.

63

Нақши пешвои миллат  дар ташаккули соҳаи сайёҳии кишвар

Маҷмӯи мақолаҳои семинари илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Нақши ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва рушди деҳоти Тоҷикистон”23.05.2019. Душанбе “Промэкспо

Маҳмадиев Р., Маҳмадиев Ф.

64

Терроризм-таҳдид ба соҳаи сайёҳӣ

 

Маҳмадиев Р.,Иззатуллоев Ф.

65

Туризми кӯҳӣ ва таснифоти он

Паёми Донишгоҳи миллӣ-КОА №6

Маҳмадиев Р.

 

66

 

Терроризм ва экстремизм тавлидгари мубориза ва мушкилотњо

ISBN978-99975-351-1-5

Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзўи “Терроризм ҳамчун омили таҳдидкунандаи пойдории давлатҳо ”19-20-уми апрели с 2019

 

 

Њасанов

 Мањмадсаид

67

Мавқеи географӣ ва ҳунарҳои мардуми Хатлон

 

 

 

Конференсияи умумидонишгоҳии илмиву амали дар мавзўи “ Нақши ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва рушди деҳоти Тоҷикистон” 23-юми майи соли 2019

 ISBN978-99975-351-8-4

 

 

Њасанов Мањмадсаид

 

 

68

Ҷаҳонишавӣ ва фарҳанги миллӣ

ДМТ

Омодаи чоп аст

Ҳасанов

Мањмадсаид

69

ДИИШ - ГУРУҲИ ТЕРРОРИСТИ

№ 645- 1079

ДМТ

Омодаи чоп аст

Ҳасанов

 Мањмадсаид

70

Мавқеи географӣ ва ҳунарҳои мардумии Хатлон

Маҷмӯи мақолаҳои семинари илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Нақши ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва рушди деҳоти Тоҷикистон”23.05.2019. Душанбе “Промэкспо” с.2019 228 саҳ.

Маҳмадиев Р., Ҳасанов М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.в.Мудири кафедра                                                      Тиллозода А.А..

 

 

УСТОДОНИ КАФЕДРА

 

Устодони кафедра дар соли хониши 2021- 2022

1. Худойдодзода Фарух Бегиҷон д.и.ф.,  (ҳамкори беруна)

2. Алимов Насимҷон дотсенти кафедра (ҳамкори дохилӣ)

3.Азизов Комил саромӯзгори кафедра (штатӣ)

4.Маҳмадиев Раҳмоналӣ саромӯзгори кафедра (штатӣ)

5.Тиллозода  Анваршо саромӯзгори кафедра (штатӣ)

6.Муллоботури Муллобаҳодур саромӯзгори кафедра (штатӣ)

7.Курбонов Баҳриддин ассистенти кафедра (штатӣ)

8. Шерназаров Далер ассистенти кафедра (штатӣ)

9. Зиёева Қумринисо ассистенти кафедра (штатӣ)

10. Валиева Фируза ассистенти кафедра (штатӣ)

11. Анбиева Райҳона ассистенти кафедра (штатӣ)

12. Умаров Аркомиддин ассистенти кафедра (штатӣ)

13. Олимиён Сабрина ассистенти кафедра (штатӣ)

14. Аркомиддинзода Шамсиддин ассистенти кафедра (штатӣ)

15. Шералиев Беҳруз ассистенти кафедра (штатӣ)

17. Ҳамидов Фарух ассистенти кафедра (штатӣ)

19. Меҳрафзои Низомӣ ассистенти кафедра (штатӣ)

20. Ҳасанов Маҳмадсаид ассистенти кафедра (штатӣ)

22.Шодиев Комирон ассистенти кафедра (штатӣ)

23.Ҳамидов Султон ассистенти кафедра (штатӣ)

24. Раҳмонов Расул ассистенти кафедра (штатӣ)

25.Исмоилов Маъруф ассистенти кафедра (штатӣ)

26. Бахтиёрзода Рустам ассистенти кафедра (ҳамкори дохилӣ)

27. Зоиров Шукрулло ассистенти кафедра (ҳамкори дохилӣ)

28. Асомиддинова Майдагул ассистенти кафедра (ҳамкори беруна)

29.Неъматов Салоҳиддин саромӯзгори кафедра (ҳамкори дохилӣ)

 

 

Руйхати

фанҳои таълимии кафедраи фанҳои гуманитарӢ, идораи минтақавӢ ва сайёҳӢ дар нисолаи тирамоҳӢ ва баҳории соли таҳсили 2019-2020

 

 

 

Номгӯи фанҳо

 

 

Рамзи ихтисос

Имтиҳон

Кори курсӣ

Ҳамагӣ кредит

Мақоми ан дар нақшаи таълимӣ

 

Ному насаби омӯзгор

 

1

Фалсафа

Ҳамаи ихтисосҳо

 

И

 

5

 

Ҳ

Азизов К.Ҷ., Ҳасанов М.,Раҳмонов Р.,Зиёева Қ.Д.

 

3

 

Фарҳангшиносӣ

Ҳамаи ихтисосҳо

 

И

 

3

 

Ҳ

Валиева Ф., Астанақуллова Ҷ.,

н.и.с.,Саидов А.,

 

4

 

Диншиносӣ

Ҳамаи ихтисосҳо

 

И

 

3

 

Ҳ

Шерназаров Далер

Шераллиев Беҳрӯз,

Асомуддинов Ш.,

6

Ф.И.Мантиқ

Ҳамаи ихтисосҳо

И

 

3

ИЭ

Худойдодзода Ф.Б.

7

Фалсафа ва

методологияи илм

Магистратура

И

 

3

Ҳ

Вакансия

Эзоҳ: “И” – муаянкунандаи имтиҳон, “КК” - муаянкунандаи кори курсӣ, ИЭ – муаянкунандаи фанҳои интихобӣ – элективӣ, “Ҳ” – муаянкунандаи фанҳои ҳатмиро дар ҷадвал ифода менамоянд.